آشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده اند

عنوانآشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده اند
گونهمقاله
عنوان فرعیاز ایران: عباس یمینی شریف، از سوئد: آسترید لیندگرن "
ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولدنوشته شده
شماره

س ۱ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۴
موضوعسرگذشتنامه, شورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, ماهنامه شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

شرح کوتاهی از زندگی یمینی شریف و لیندگرن و فعالیت هایی که داشته اند، به همراه فهرست برخی از آثار آنان.buy footwear | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp