آراپیک باغداساریان

آراپیک باغداساریان
عنوانآراپیک باغداساریان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

"كاريكاتوريست ارمني ۲۰۰۵" انجمن كاريكاتوريست‌هاي ارمنستان. تهران: آليك، ۲۰۰۵.

موضوعا رامنه, اقلیت ها, تصویرگر, عکس
متن کامل