آراپیک باغداساریان

آراپیک باغداساریان
عنوانآراپیک باغداساریان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
موضوعتصویرگر, عکس
منابع

ارامنه و سينماي ايران. گروه تحقيق و پژوهش موزه سينما. تهران: موزه سينماي ايران، روزنه كار، ۱۳۸۳.

متن کامل