آدم‍ک‍ه‍ا م‍ق‍وای‍ی‌

آدم‍ک‍ه‍ا م‍ق‍وای‍ی‌
عنوانآدم‍ک‍ه‍ا م‍ق‍وای‍ی‌
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرم., علیرضا
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۷

شماره صفحهص ۲۰
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی و آب مرکب)

موضوعآدمکها مقوایی, تصویر, تصویر کتاب, علیرضا م, منابع دیداری
متن کامل