آدمیان نخستین

عنوانآدمیان نخستین
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٣ک
پدیدآورندگانوایت, آن تری
پدیدآورندگان همکاربدره ای, فریدون
عنوان دیگر

عنوان اصلى: The First men in the word

ناشرامیركبیر، نیل، فرانكلین
مکان انتشارتهران، نيويورک
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه١٤٨ص
اندازه٥/١٤*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

آن تری وایت؛ ترجمه فریدون بدره‏ای

موضوعآن تری وایت, ادبیات ترجمه, امیرکبیر،نیل،فرانکلین, غیرداستان, فریدون بدره‏ای, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهگردونه تاریخ؛ ٧
متن کامل

مطالبى درباره ى مدارک و نشانه‏های گوناگونی که دانشمندان از چگونگی و روند تکاملی زندگی انسان‏ها یافته‏اند.affiliate link trace | Nike Off-White