آدام اسمیت، مالتوس و مارکس

عنوانآدام اسمیت، مالتوس و مارکس
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣ک
پدیدآورندگانبایرس, ترنس
پدیدآورندگان همکارشاکری, خسرو
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣١ص
اندازه١٧*٥/٢٣س.م
پدیدآورندگان

ترنس بایرس؛ ترجمه خسرو شاکری

موضوعادبیات ترجمه, ترنس بایرس, خسرو شاکری, کتاب, مازیار
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (سياه و سفيد)

بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ١٣
متن کامل

عقاید و نظرات اسمیت، مالتوس و مارکس درباره ی مسائل اقتصادیRunning Sneakers Store | Klær Nike