آبیاری

عنوانآبیاری
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١ک
پدیدآورندگانآدلر, ایروینگ, خرمشاهی, بهاء الدین
تاریخ تولد - وفات

١٩١٣-

عنوان فرعیبیابانها را باغ و بوستان کنیم
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Irrigation: Changing Deserts into Gardens] عنوان روی جلد: آبیاری

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٤٧ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ایروینگ و راث آدلر؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, ایروینگ و راث آدلر, بهاءالدین خرمشاهی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

بهاء

٤٥ریال

عنوان کوتاهکاوش؛ ٣
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣
متن کامل

مطالبی درباره ی آب، سرآغاز آبیارى، آبیارى اولیه مزارع، طغیان رود نیل، و...bridge media | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News