آبرنگ

عنوانآبرنگ
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۳۵-۱۳۶؛ رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۱.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

رنگ ماده‌ی ساخته شده از رنگیزه و یک ماده‌ی چسباننده محلول در آب (معمولا صمغ عربی) است. یکی از رایج‌ترین ابزار هنری که تصویرگران در تصویرگری کتاب کودک برمی گزینند، آبرنگ است. به گفته‌ی «لوسی بیتسر » «موقعیت‌هایی که رنگمایه‌های درخشان و شفاف آبرنگ در تصویر به وجود می‌آورند، سبب می‌شود که این ابزار هنری در به تصویر کشاندن حال و هوای تصویر، رمزگونگی و بی زمانی به کار گرفته شود. به ویژه آبرنگ این امکان را به تصویرگر می‌دهد که حتی ساختار یک نقاشی توصیفی را حفظ کند.» آبرنگ می‌تواند به روش‌های گوناگون به کار رود ـ از رنگابه‌های شفاف تا رنگمایه‌های غلیظ. انتخاب روش بستگی به این دارد که هنرمند چه معنایی را می‌خواهد در تصویر بی آفرینند.