نوشت افزار

نوشت افزار

در این دسته نوشت افزار های قدیمی همچون مداد، قلم، ‌مداد پاکن ها و دیگر نوشت افزاری که کودکان و نوجوانان در گذشته از آن ها استفاده می کردند، ‌شناسانده شده است.

در دسته «نوشت افزار» ۱۷۷ سند موجود است.