تندیس

تندیس

در این دسته تندیس هایی شناسانده شده اند که جنبه اسباب بازی نداشته و تنها برای تزیین اتاق کودک مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین تندیس هایی که به تاریخ فرهنگ کودکی پیوند دارند نیز در این دسته قرار گرفته اند.

در دسته «تندیس» ۳۶ سند موجود است.