حیوان‌ها در کنار هم: نقد آثار انزو ماری

" حیوان‌ها در کنار هم: نقد آثار انزو ماری ". فصلنامه چهارباغ، س۴، ش ۸ (بهار و تابستان ۱۳۹۱): ۹۲ – ۹۷.

معرفی و نقد یکی از محصولات طراح ایتالیایی، انزو ماری، پازل حیوانات شانزده تکه، تولید شرکت ایتالیایی دانس که در سال ۱۹۵۷ تولید شده است. همچنین مقایسه آن با پازل حیوانات ایرانی که با الهام از ایده‌ی انزو ماری در چهارباغ طراحی شده است.

Nike sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff

راهنما