دائره المعارف بازیهای خانوادگی

دائره المعارف بازیهای خانوادگی

دائره المعارف بازیهای خانوادگی. برایان برنز. مترجم شیما ارفعی. تهران: معیار اندیشه، ۱۳۹۰. (چاپ چهارم) ۲۱۴ ص. مصور (سیاه و سفید)

معرفی بیش از ۸۰ بازی همراه با روش انجام بازی و تاریخچه‌ی مختصر تعدادی از بازی‌ها. انواع بازی‌های شامل این سرفصل‌ها هستند: بازیهای خانگی، بازیهای با قلم و کاغذ، بازیهای کلمه ای و شفاهی، بازیهای مهارتی، بازیهای تخته‌ای و بازیهای دومینو.

Sport media | JORDAN BRAND

راهنما
کتابخانه: