تکه تکه از چهار گوشه جهان: جلاد بازی

"تکه تکه از چهار گوشه جهان: جلاد بازی". تماشا، س۲، ش۶۷ (۱۵ تیر ۱۳۵۱): ۱۰۰.

خبری از ساخت اسباب بازی‌های خطرناک برای بچه‌ها مانند بازیچه‌هایی برای شکنجه و وسایل اعدام که نمونه‌های کامل و عینی گیوتین، دار، صندلی الکتریکی هستند. توسط شرکتی در انگلستان که موجب اختلال بسیار در تعلیم و تربیت کودکان می‌شود.

trace affiliate link | Nike

راهنما
کتابخانه: 
Taxonomy upgrade extras: