نقش اشیاء

" نقش اشیاء ". روشن شاهیده. رستاخیز، س۱، ش۲۲۹ (یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۵۴): ۸.

مطالبی درباره‌ی کودک و رابطه‌ی او با دنیای بیرون از راه واژگان، ارتباط کودک با دنیای اشیاء و اسباب بازی‌هایش هنگام تنهایی، نقش اسباب بازی به عنوان کامل کننده‌ی رویاهای کودک و پیشنهاد به پدران و مادران برای تهیه‌ی هر دو نوع اسباب بازی (ویژه‌ی پسران و دختران) برای فرزندان پسر و دختر خود. 

Sports brands | adidas

راهنما
کتابخانه: 
Taxonomy upgrade extras: