دیداری از نخستین نمایشگاه اسباب بازیهای کودکان

" دیداری از نخستین نمایشگاه اسباب بازیهای کودکان ". محمود احیایی. رستاخیز، س۱، ش۲۲۵ (سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۴): ۲۰.

گزارش برگزاری نمایشگاهی از ۲۵۰ نوع اسباب بازی، تقسیم بندی اسباب بازی‌ها بنابر سن کودکان، بیگانگی کودکان ایرانی با اسباب بازی‌های جدید و پیشرفته و استفاده از قهرمانان سریال‌های تلویزیونی در ساختن اسباب بازی‌های کودکان. 

trace affiliate link | Air Jordan Sneakers

راهنما
کتابخانه: