فرفره های سنتی ایران

فرفره های سنتی ایران

فرفره‌های سنتی ایران. عبدالرضا مزاری جلای. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹. ۵۹ ص. عکس (رنگی)، طراحی (سیاه و سفید)‌

 

آموزش شیوه ی ساخت ۲۵ نوع اسباب بازی چرخشی یا همان فرفره‌ها که از اسباب بازی‌های سنتی ایران هستند. 

راهنما