روش بازی یه قل دو قل

روش بازی یه قل دو قل

روش بازی یه قل دو قل. ناهید سخاییان، هما حاج علی محمدی، ژیلا مشیری. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده مردم شناسی، ۱۳۷۷. ۹۹ص. طرح (سیاه و سفید) 

 

معرفی بازی یه قل دوقل، وسیله بازی، تعداد بازیکن، نحوه شروع بازی،‌ جنس و سن بازیکن،‌ زمان، مکان و اهداف بازی،‌ مقررات بازی و شرح مراحل هفده گانه ی بازی همراه با طراحی آنها.  

Nike footwear | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp

راهنما
کتابخانه: