مکتب خانه؛ آموزش در دوره اسلامی

مکتب خانه

مکتب یا مکتبخانه، بخشی از فرهنگ اسلامی آموزش سواد پایه است که ابتدا درون مسجدها و سپس بیرون یا پیرامون مسجدها یا در خانه مکتبدار راه‌اندازی شد تا علم قرائت که ویژه خواندن قرآن بود به کودکان آموزش داده شود.در این قسمت شما نمونه کتاب‌های قدیمی را هم مشاهده می‌کنید که از آن‌ها به‌عنوان منبع آموزش درگذشته استفاده می‌شده است.در کنار آن‌ها نمونه‌هایی از نوشت‌افزارهای  همان زمان را هم می‌توانید ببینید.

مکتب خانه

 

مکتب خانه

راهنما