واژه نامه مصور مفتاح الفضولا

مفتاح الفضولا

"مفتاح الفضولا" که در آغاز بخش اسلامی موزه ایرانک قرار گرفته است، نوشته محمد بن داود علوی شادی آبادی، نسخه خطی منحصربه‌فرد یک واژه‌نامه فارسی مصور است.بعداز آن قاب‌های نگارگری به چشم می‌خورد دوره صفوی، دوره شکوفایی هنر نگارگری ایرانی است که از دوره تیموری رو به پختگی داشت. در این بخش قاب‌هایی از نگارگری‌های را داریم که در آن‌ها تصویر کودک نقشی قابل‌توجه دارد.

 

مفتاح الفضولا

مفتاح الفضولا

 

Nike shoes | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE

راهنما