کودکی در دوران باستان

دوره باستان

روایت زندگی کودک و کودکی از پیشاتاریخ تا دوره باستان

در بخشِ باستان ما لوح های سفالی کوچکی با قدمت ۳۰۰۰ ساله را میبینیم که بر روی آنها جملاتی کوتاه و ساده‌ای با خط میخی حک شده‌است که توسط دکتر "عبدالمجید ارفعی" پژوهشگر و متخصص زبان ایلامی و ایلام شناس ترجمه شده‌اند‌‌.
در کنارآن سوتک ها و افزارهای بازی مربوط به دوران باستان نیز قرار داده شده اند.


بخش باستان

 

بخش باستان

بخش باستان

 

affiliate tracking url | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify

راهنما