اشیاء موجود در «موزه متروپولتین»

از اشیاء موجود، ۲۳ شیء در «موزه متروپولتین» موجود است.

The metropolitan museume of art

این موزه در ۱۸۷۲ میلادی افتتاح گردید. موزهٔ متروپولیتن نیویورک شامل مجموعهٔ بزرگ و نادری از تاریخ اسلام و ایران باستان است.

http://www.metmuseum.org