اشیاء موجود در «موزه لوور»

از اشیاء موجود، ۱۲ شیء در «موزه لوور» موجود است.

Musée du Louvre

موزه لوور از سال ۱۷۹۳ میلادی تا امروز به عنوان «موزه عمومی» فعال بوده‌است. تمرکز موزهٔ لوور روی هنر، تاریخ بشر و فرهنگ است.

http://www.louvre.fr