اشیاء موجود در «موزه بریتانیا»

از اشیاء موجود، ۲۰ شیء در «موزه بریتانیا» موجود است.

The British Museum

موزه بریتانیا در سال ۱۷۵۳ میلادی و با مجموعه اهدایی از هانس سلون طبیعی‌دان انگلیسی، شامل دستنوشته‌ها، کتاب‌های قدیمی و آثار باستانی گردآوری شده از برخی مستعمرات وقت بریتانیا رسما تاسیس شد.

http://www.britishmuseum.org