اشیاء موجود در «گنجینه رشت»

از اشیاء موجود، ۶ شیء در «گنجینه رشت» موجود است.

موزه رشت بنایی قدیمی با قدمت بیش از ۷۰ سال در زمینی به وسعت ۷۰۰مترمربع با زیربنایی به وسعت ۵۶۰ مترمربع که منسوب به میرزاحسین خان کسمایی است در سال ۱۳۴۹ توسط وزارت فرهنگ و هنر خریداری و تبدیل به موزه شد. پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۷ به نام موزه شهدا زیر نظر اداره کل ارشاد اسلامی گیلان اداره می شود . بعد از تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور این بنا پس از مرمت اساسی در ۱۰ مهر ۱۳۶۸ بازگشایی شد. موزه از دوبخش مردم شناسی و باستان شناسی تشکیل شده که بازگو کننده روند تحول و تصور زندگی مردم این دیار است.
 

نشانی:
رشت. خیابان طالقانی