اشیاء موجود در «کاخ گلستان»

از اشیاء موجود، ۶ شیء در «کاخ گلستان» موجود است.

مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران می باشد.  این کاخ پس از انقلاب به صورت موزه درآمد. بخش های مختلف این مجموعه در حال حاضر عبارت است از: ایوان تخت مرمر، خلوت کریمخانی، اتاق موزه (تالار سلام) و حوضخانه آن، تالار آینه ، تالار عاج یا سفره خانه ،تالار برلیان یا سفره خانه، ساختمان کتابخانه، عمارت شمس العماره، عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تالار الماس، کاخ ابیض، چادر خانه و موزه مردمشناسی.

نشانی:

تهران. ميدان ۱۵ خرداد ( ارگ )

golestanpalace.ir