اشیاء موجود در «موزه هنرهای تریینی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء در «موزه هنرهای تریینی» موجود است.

در اوايل قرن يازدهم هـ.ق حدود ۴۰۰ سال پيش مقارن با سلطنت شاه عباس اول، احداث و جهت نگهداري لوازم سواركاري و يراق آلات و مركب هاي سلطنتي مورد استفاده قرار مي گرفت .در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، با انتقال حدود چهار هزار اثر فرهنگي- هنري از موزه هنرهايي تزييني سابق تهران و ساير موزه هاي سازمان « موزه هنرهاي تزييني ايران »  در ۲۹ مرداد ۱۳۷۵ گشايش يافت و رسما فعاليت خود را آغاز كرد. بخشهاي هفت گانه موزه عبارتند از: ۱-خط و كتابت     ۲-آثار لاكي و روغني  ۳-دستبافته ها و رودوزي هاي سنتي ۴-نگارگري  ۵-آبگينه فلزي  ۶-آثار جنوبي

نشانی:
اصفهان. خيابان استانداري. روبروی دانشگاه پردیس