اشیاء موجود در «موزه ملی تاريخ علوم پزشكی ایران»

از اشیاء موجود، ۶ شیء در «موزه ملی تاريخ علوم پزشكی ایران» موجود است.

طرح تأسيس موزه ملي تاريخ علوم پزشكي كشور توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و با همكاري سازمان ميراث فرهنگي كشور طي يك پروژه مشترك از سال ۱۳۷۷ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰به مرحله بهره‌برداري رسيد.

نشانی:

تهران. خيابان كارگر شمالي - خيابان شانزدهم(فرشي مقدم) - انتهاي كوچه پارك علم و فناوري
http://museum.tums.ac.ir