اشیاء موجود در «موزه مردمشناسی اوز»

از اشیاء موجود، ۱۰ شیء در «موزه مردمشناسی اوز» موجود است.

موزه مردمشناسی اوز در فروردین ۱۳۹۱ افتتاح شد. این موزه شامل افزارهای اهدا شده توسط مردم و علاقه مندان در قالب اشیای سفالی، ابزارآلات سنتی كشاورزی و آثاری از هنر خوس بافی، پوشاک، ... است. حمام تاریخی سوداگر از جمله بناهای مهم تاریخی شهرستان اوز است كه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این فضا توسط خانواده حاج رئیس محمد سعید سوداگر به موزه مردمشناسی اهدا شده است.

نشانی:

لارستان. اوز. حمام تاریخی سوداگر