اشیاء موجود در «موزه ماشین های اداری (سفیر)»

از اشیاء موجود، ۶ شیء در «موزه ماشین های اداری (سفیر)» موجود است.

موزه ماشین‌های اداری سفیر یکی از موزه‌های خصوصی تهران است. این موزه در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به کوشش فرشاد کمال خانی افتتاح شد. در گنجینه دائمی موزه بیش از ۸۰ اثر ارزشمند و یگانه از ماشین‌های اولیه دنیا مانند ماشین تحریرهای ابتدایی، پرفراژ چک، ماشین حساب، مدادتراش، دستگاههای پلی کپی و دستگاه تلگراف نگهداری می‌شود. بازدید از موزه آزاد است.

نشانی:
تهران. ایرانشهر شمالی. نبش خیابان شهید کلانتری - پلاک ۲۳۲

officemuseum.ir