اشیاء موجود در «موزه علی اکبر صنعتی»

از اشیاء موجود، ۷ شیء در «موزه علی اکبر صنعتی» موجود است.

زنده یاد صنعتی نقاش و مجسمه‌ساز کرمانی و شاگر استاد ابوالحسن خان صدیقی و یکی از اعضای فرهنگستان هنر ایران بود. او در طول ۶۲ سال کار خود نزدیک به ۱۰۰۰ نگاره و ۴۰۰ مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است‌. هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود،اما چون بخشی از آثارش را وقف هلال احمر کرده بود، محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلو‌ها و مجسمه‌های این هنرمند در تهران اختصاص یافت.

نشانی:
تهران. ضلع شمال غربی میدان امام خمینی.