اشیاء موجود در «موزه آموزش و پرورش اصفهان»

از اشیاء موجود، ۴ شیء در «موزه آموزش و پرورش اصفهان» موجود است.

محل این موزه منزل مسكونی شادروان عطاءالملك دهش از شخصیت های اجتماعی اواخر دوره قاجار است كه دارای مجموعه ای از هنر ایرانی و اروپایی است. این ساختمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مدرسه تبدیل شد كه پس از بازسازی در سال ۱۳۷۸ به عنوان جایگاه موزه آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفت. موزه با ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده از تجارب گذشتگان، فراهم آوردن شرایطی برای مقایسه وضعیت آموزشی گذشته و حال، تجلیل از پیشكسوتان و طلایه داران نظام تعلیم و تربیت، حفظ یاد و نام شان همت گماشته است.

نشانی:
اصفهان. خیابان شمس آبادی. چهارراه قصر كوی دهش
تلفن:
۲۳۳۴۸۱۶