عروسک کوکشی

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «کوکشی» دارد.

kokeshi

نام کوکشی از دو قسمت “Ko” به معنای چوب و کوچک و  “keshi” به معنای عروسک گرفته شده است. این عروسک ها اولین بار به دست صنعتگران زائو ساخته شده است. این روش منحصر به فرد عروسک سازی به سرعت تا منطقه توهوکو که یک منطقه دارای چشمه های  آبگرم است، گسترش یافت. بررسی ها نشان می دهد که اولین عروسک های کوکشی در حدود سال های  ۱۶۰۰تا ۱۸۶۸  میلادی ساخته شده و  به بازدید کنندگان و توریست ها ی چشمه های آب گرم  در شمال شرقی ژاپن فروخته می شدند.

عروسک کوکشی نماد بومی از هنری محض است. سازنده کوکشی احساسات خود را با هر یک از خلاقیت های چوبی دست ساز خود بیان می کند. فرم هنری کوکشی مبتنی بر اصل بیان زیبایی از طریق سادگی است .

بنابراین، عروسک های  کوکشی در اصل به عنوان سوغاتی به گردشگران چشمه های آب گرم در منطقه توهوکو در شمال ژاپن به فروش می رسید. باور بر این است که سر گرد عروسک کوکشی و بدن بی دست و پای آن، به عنوان ابزار ماساژ توسط گردشگران آبگرم مورد استفاده قرار می گرفت. عروسک های چوبی ژاپنی کوکشی به سرعت به یکی از اسباب بازی های کلکسیونی و سوغاتی ژاپن تبدیل شد.

منبع:

http://www.kokeshidolls.org/kokeshi_dolls_history.html

برگردان: ویدا محمدی