پیشینه و خاستگاه «چرتکه»

از اشیاء موجود، ۴ شیء پیشینه و خاستگاه «چرتکه» دارد.

زمان امپراطوری هخامنشیان (حدود ۵۰۰ پیش از میلاد) ایرانیان نخستین کسانی بودند که از چرتکه استفاده می‌کردند با این حال شواهدی نه چندان واضح نیز استفاده از آن را پیش از ایرانیان گزارش می‌کند.