پیشینه و خاستگاه «نردبان یعقوب»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «نردبان یعقوب» دارد.

یکی از مشهورترین اسباب بازی های دوره باستان است. که نخستین بار در معبد شاه "توت" Tut's tomb پیدا شده است. بدین ترتیب با این اسباب بازی در ۱۳۵۲ سال پیش از میلاد مسیح در مصر بازی می شده است، زمانی که شاه جوان در ۱۸ سالگی می میرد.   

همچنین گفته می شود این اسباب بازی نام خود را بر اساس "سفر پیدایش" گرفته است. نردبان یعقوب (انگلیسی: Jacob's Ladder)  نردبانی به بهشت است که یعقوب در طول گریزی که از برادرش عیسو داشت، در رویا دید.

منبع:

http://www.woodcraftarts.com/jacob.htm