پیشینه و خاستگاه «مداد پاک کن»

از اشیاء موجود، ۱۰ شیء پیشینه و خاستگاه «مداد پاک کن» دارد.

Eraser or Rubber

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "مداد پاکن" آمده است:

مدادپاک کن . [ م ِ / م َ پاک ْ ک ُ ] (اِ مرکب ) آلتی از جنس لاستیک به رنگهای گوناگون که با آن نوشته های مدادی را پاک کنند و بزدایند. رجوع به پاک کن شود.

گسترش استفاده از مداد که نسبت به قلم و مرکب راحت تر بود، نیاز به وسیله‌ای برای اصلاح اشتباهات را ایجاد کرد. بعد از مدتها ساییدن کاغذ با پارچه مرطوب که سطح کاغذ را می‌خراشید، فکر جایگزین بهتر منجر به مالیدن خمیر نان روی نوشته‌ها شد که نتیجه بهتر و تخریب کمتری روی کاغذ داشت. در ۱۵ آوریل ۱۷۷۰، جوزف پریستلی Joseph Priestley  از یک نوع صمغ های گیاهی برای پاک کردن نوشته ها استفاده کرد. در همان سال یک مهندس انگلیسی به نام ادوارد نرن Edward Nairne پاک کن هایی از لاستیک طبیعی را در بازار توزیع کرد. در سال ۱۸۳۹، چارلز گودییر Charles Goodyear توانست مداد پاکن هایی از لاستیک با دوام بیشتر و فاسد نشدنی بسازد. در ۳۰ مارس سال ۱۸۵۸ هیمن لیپمن Hymen Lipman از فیلادلفیا موفق به اختراع مدادهای پاکن دار به نام خود شد. پاکن ها در شکل های متنوع مکعب مستطیل، شکل های فانتزی (مجسمه، جانوران، شیرینی، ...) و یا در انتهای مدادها تولید می شدند. نوعی از پاکن ها به صورت مداد بودند که به جای نوک مداد، داخل مداد از پاکن پر می شد. 

منبع:

http://en.wikipedia.org

http://fa.wikipedia.org