پیشینه و خاستگاه «مداد تراش»

از اشیاء موجود، ۳۴ شیء پیشینه و خاستگاه «مداد تراش» دارد.

Pencil sharpener

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "مداد تراش " آمده است:

مدادتراش .[ م ِ / م َ ت َ ] (اِ مرکب ) ابزاری فلزین یا کائوچوئی یا پلاستیکی با تیغه ٔ فلزی تیزی که با آن مداد را بتراشند؛ یعنی چوب پیرامون مغز مداد را بتراشند تا مغزآن ظاهر شود، و برای نوشتن آماده گردد. مدادسرکن .

مدادهای اولیه از جنس سرب ساخته می‌شد که نام انگلیسی مغز مداد lead گویای این امر است. بعدا ذغال چوب و گرافیت، جایگزین آن شدند که با چاقو آنها را تیز می‌کردند. به علت سیاه شدن دست در تماس با این مواد، نوک مداد را در لفافی قرار می‌دادند و آنرا کم کم باز می‌کردند. با تبدیل این لفاف به چوب، تراشیدن با چاقو و قلمتراش انجام می‌گرفت. بعد از انقلاب صنعتی و امکان تولید قطعات یک اندازه و ظریف، تیغ را روی سطحی ثابت کرده و با گرداندن مداد نوک آنرا تیز می‌کردند. با کوچک شدن اندازه این تیغه‌ها و استاندارد شدن آنها، سطح زیرین نیز کوچک و به شکل قابل حمل ساخته شد.

در سال ۱۸۲۸ یک ریاضیدان فرانسوی اختراع مداد تراش را به ثبت رساند. در ۱۸۴۷ تری داستواکس Therry des Estwaux تولید مداد تراش ها را بهبود بخشید و در اواخر سال ۱۹۱۷ نخستین مداد تراش های برقی برای ادارات تولید شد. سال های بعد مداد تراش ها در شکل ها و رنگ های متنوع  تولید شدند.

منبع:

http://fa.wikipedia.org

http://en.wikipedia.org