پیشینه و خاستگاه «مانکاکان بالاد (کاخ کودکان)»

از اشیاء موجود، ۶ شیء پیشینه و خاستگاه «مانکاکان بالاد (کاخ کودکان)» دارد.

مارگاريت هاروتيونيان نامدار به سارواريان در سال ۱۸۸۷م/۱۲۶۴ش. در تفليس به دنيا آمد. در همان شهر دوره دبستان و دبيرستان را به پايان رساند. از سال ۱۹۰۱م./۱۲۸۰ش. همزمان با تحصيل، آموزگاري پيشه کرد. او در سال ۰۱۹۱م./۹۸۲۱ش. نخستين کودکستان تهران را به روش نو بنيان نهاد. اين کودکستان که در خيابان ارباب جمشيد قرار داشت، در سال نخست با ۳۷ دانش‌آموز آغاز به کار کرد. سال بعد شمار دانش‌آموزان به دو برابر افزايش يافت. او در کودکستان خود اصول پرورشي و آموزشي جديد را به کار مي‌بست. بسياري از پيشگامان آموزش پيش‌دبستاني همچون جبار باغچه‌بان با مارگاريت سارواريان آشنايي داشتند و شماري از مربيان و مديران پيش‌دبستان از جمله البيس فراهيان  بنيان‌گذار کودکستان کوشش، از شاگردان او بودند. تا سال ۱۹۴۵م./ ۱۳۲۴ش. کودکستان مارگاريت سارواريان از بهترين کودکستان‌هاي تهران شمرده مي‌شد.
پس از گسترش کار کودکستان سارواريان، مجتمع آموزشي سارواريان به نام مانکاکان بالاد (کاخ کودکان) پايه‌گذاري شد که شامل کودکستان، مدرسه و شبانه‌روزي بود. اين مجتمع در سال ۱۹۵۱م./۱۳۳۰ش. بيش از ۷۰۰ نفر دانش‌آموز داشت. برنامه‌هاي آموزشي کودکستان آن بسيار گوناگون و گيرا و شامل کاردستي، گل بازي، خيمه‌شب‌بازي، سرود، رقص و ورزش بود.....
مارگاريت سارواريان در سال ۱۹۵۲م./۱۳۳۱ش. درگذشت.

منبع:

محمدی، محمدهادی؛ قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج ۷: ادبیات کودکان در روزگار نو (۱۳۰۰- ۱۳۴۰). تهران: چیستا، ۱۳۸۳. ص ۱۰۳۴.