پیشینه و خاستگاه «فردی و فریدا»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «فردی و فریدا» دارد.

Freddie and Freida

عروسک های دستکشی فردی و فریدا شخصیت های برنامه تلویزیونی دهه ۷۰ میلادی در آمریکا هستند. فردی و فریدا دو قورباغه بودند که در برنامه نیم ساعته ای به نام  New Zoo Revue در سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷ ایفای نقش می کردند.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zoo_Revue