پیشینه و خاستگاه «عروسک چینی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک چینی» دارد.

بین سال های ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰ عروسک های چینی در اوج محبوبیت قرار داشتند. این عروسک ها دارای سرهای از لعاب چینی بودند. در واقع سه نوع عروسک چینی تهیه شدند. چینی لعاب دار، عروسک های بیسک بدون رنگ و عروسک هائی با رنگ پوست طبیعی انسان ولی این عروسک ها بسیار کم دوام و شکننده بودند.
بیسک به چینی بدون لعاب و جلا گفته می شود. چینی از مخلوط کردن خمیری مرکب از مقداری خاک رس و آب تهیه شده و سپس در قالب ریخته و در حرارت بسیار زیاد حرارت داده می شد. در مرحله بعدی اعضا صورت و موی سر اضافه می شد. فرانسویان نخستین کسانی بودند که در سال ۱۸۶۰ عروسک های بدون لعاب را ساختند. آنها در اندازه های مختلفی از کوچک و بزرگ ساخته شدند. بپس از فرانسه، آلمان  تولید این نوع عروسک  ها را شروع  می کند. در اوایل سال های ۱۹۰۰ در کارخانجات آمریکا شروع به ساخت عروسک های چینی می کنند. امروزه بیشترین کشور تولید کننده عروسک های چینی در دنیا کشور چین است.