پیشینه و خاستگاه «عروسک های سفره حضرت رقیه»

از اشیاء موجود، ۱۳ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک های سفره حضرت رقیه» دارد.

در خانه زیبا و قدیمی اعتصام خلوت كه از دوره مظفرالدین شاه قاجار به جای مانده بود، دو اتاق بود كه یكی اتاق "قرآن" نام داشت و دیگری اتاقى بود كه در آن از ۴۵ سال پیش سفره حضرت رقیه گسترده شده بود. معتقدان به صاحب سفره حضرت رقیه به نیت شفا و یا برآورده شدن آرزو و یا حل مشكل‌شان با نذر شیرینی، شكلات و یا اسباب بازی به این اتاق می‌آمدند. اسباب بازی‌های اهدایی معمولا بعد از مراسم به رسم تبرك در سیسمونی مادری جوان قرار می‌گرفته و یا به كودكی نیازمند به عنوان بازیچه اهداء می‌شده است.  برگزار کننده این مراسم منیژه آقاشاهی همسر آقای قاسملو زنی فرهیخته و تحصیل كرده بود. او که از سال ۱۳۲۴ به استخدام آموزش و پرورش درآمد و سال‌ها دبیر و مدیر مدرسه (كودكستان- دبستان) هایده تهران بود، در بهار ۱۳۸۲ در تهران درگذشت. پس از او فرزندانش سودابه، گلی، فرزانه و فرامرز قاسملو چراغ آن خانه را روشن نگاهداشتند.

خانه اعتصام خلوت در سال ۱۳۸۸ تخریب شد و بخشی از این میراث كه گنجینه خاندان قاسملو به شمار می‌آید، به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا شد.

نیز نگاه کنید به "پوتک"

منبع:

گفت وگو با گلرخ قاسملو. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. تهران. ۱۸ بهمن ۱۳۸۴.