پیشینه و خاستگاه «عروسک ملل»

از اشیاء موجود، ۱۷۳ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک ملل» دارد.

National Costume Dolls

عروسک های ملل به طور کلی به عروسک هایی گفته می شود که پوشش، چهره و حالت هایی دقیق و واقع گرایانه از یک فرهنگ ، یک کشور و یا منطقه جغرافیایی خاص را تداعی کنند. عروسک های ملل در موزه های دنیا به نام های عروسک های با لباس ملی National Costume dolls  و یا عروسک های سوغاتیsouvenir dolls  شناخته می شوند که تبدیل به نماد های فرهنگی هر کشور شده اند. این عروسک ها کاربری بازی نداشته و بیشتر به عنوان سوغاتی و یا برای  معرفی فرهنگ یک کشور عرضه می شوند. این نوع عروسک ها توسط صنعتگران حرفه ای و با دقت و مهارت بسیار ساخته می شوند و جزییات به گونه ای بسیار دقیق در آنها رعایت می گردد. گاهی اوقات مشاغل و یا آداب و رسوم معمول در آن کشور در ساخت عروسک در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه عروسک تور باف بلژیکی که نمونه آن را در موزه مجازی می توانید مشاهده نمایید، زنی را در حال تولید تور نشان می دهد. این صنعت یکی از صنایع دستی کشور بلژیک است. نمونه دیگر این ادعا عروسک نژاد سامی است که متعلق به یک قوم قدیمی است که امروزه  در ناحیه شمال سوئد،نروژ و فنلاند پراکنده شده اند. نحوه زندگی پوشش نوزادان، گهواره ها و موضوعاتی از این قبیل در ساخت عروسک ها در نظر گرفته می شود. در برخی نمونه های دیگر مثل عروسک های ژاپنی ،هندی و اسپانیایی لباس های ملی آن کشور،  موضوع اصلی هستند.

درباره اینکه اولین بار در چه تاریخی عروسک های ملل تولید شدند باید گفت که این صنعت با صنعت توریسم رابطه نزدیکی دارد. در حقیقت بعد از جنگ های جهانی در اروپا که گردشگری جای خود را در فرهنگ ملت های مختلف جهان باز کرد تولید و فروش عروسک های ملل در فروشگاه های محصولات فر هنگی هر کشور رایج شد و فروش بالایی داشت.

منبع:

www.yakutiandoll.com/en/content/history-souvenir-dolls