پیشینه و خاستگاه «عروسک فشاری»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک فشاری» دارد.

عروسک های فشاری Push puppet نخستین مرتبه در سوییس توسط یک سازنده اسباب بازی های چوبی به نام والتر کورت Walter Kourt ساخته شد.  این اسباب بازی در ابتدا WAKOUWAS نامیده می شد که ترکیبی از اسم سازنده آن والتر کورت بود. اما در دنیا به نام های گوناگون همچون: Wakouwa،Collapsing Toy ،Push-Up Button Puppet ،Thumb Puppet ،Wackelfiguren ،Wackeltiere Drückmännchen،Wackeltier،Drücktier،Drückerfigur، Drukfigur، Drukpoppetje، Mackaci Figurky ،Pupazzi ، igurine en Bois، ... شناخته می شود.
با فشار دکمه زیر پایه که به واسطه فنر پشت آن به سطح زیرین پایه نزدیک می شود و  شل شدن نخ رد شده از قطعه های چوبی عروسک، می توان به عروسک حالت های گوناگونی داد. نام "عروسک های دکمه فشاری" Push Button Puppets نخستین مرتبه در سال ۱۹۴۷ توسط یک کارخانه اسباب بازی امریکایی به نام برادران کوهنر Kohner Brothers به کار رفت که ثبت اختراع  این اسباب بازی را از یک مخترع سوییسی به نام مارتی مینارد Marty Meinard  خریده بودند. عروسک های کوهنر، عروسک هایی چوبی با پایه پلاستیکی بودند.  کارخانه برادران کوهنر در دهه ۶۰ میلادی این اسباب بازی را تمام پلاستیک تولید کرد و در دهه ۷۰ میلادی با گابریل شروع به تولید این اسباب بازی ها با شخصیت های کارتون های دیزنی کردند. بسیاری از کارخانه ها در دنیا ساخت Wakouwa را دنبال کردند و بر اساس عروسک های کوهنر عروسک های مشابهی ساختند. همزمان با کوهنر کارخانه اسباب بازی سازی در سوئد آغاز به ساخت این عروسک هاتحت لیسانس مارتی مینارد کرد. در انگلستان کارخانه Tri-ang شروع به ساخت این عروسک ها با پایه از جنس قلع با عروسک چوبی کرد. این عروسک ها در آلمان، چکسلواکی، فرانسه و ایتالیا هم ساخته شدند.

 

منبع:
pomsiespushpuppets.blogspot.nl
http://www.oldwoodtoys.com/kohner.htm
http://push-puppet.com