پیشینه و خاستگاه «شهر قصه»

از اشیاء موجود، ۵ شیء پیشینه و خاستگاه «شهر قصه» دارد.

در سال‌های پایانی دهه ۴۰، بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، نمایشنامه "شهر قصه" را با بهره‌گیری از ترانه‌های عامیانه و فرهنگ کوچه بازاری نوشت و اجرا کرد. او شهر قصه را با فضاها و روایت‌های کهنه و نو، یا سنتی و مدرن درآمیخت تا روابط آدم‌هایی را که یک پا در سنت داشتند و پای دیگر در جهانی مدرن دست بیندازد. این نمایش رویدادی بزرگ در جامعه تئاتری آن روز ایران بود. هزاران کودک و بزرگسال این نمایش را با شوق دیدند. شهر قصه نمایش تمثیلی بود که بازیگری آن را جانوران بر عهده داشتند. اهالی این شهر یا بازیگران نمایش، به جز داستانسرا، خاله سوسکه، خرس، خر، سگ، میمون، بز، فیل، روباه، اسب، شتر و موش بودند....
این مجموعه ماسک های نمایش شهر قصه، ساخته ی منوچهر انور،  هستند.

منبع:

محمدی، محمدهادی؛ قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج ۱۰: ادبیات کودکان در روزگار نو (۱۳۴۰- ۱۳۵۷). (در دست چاپ).