پیشینه و خاستگاه «رقص سنتی نپال»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «رقص سنتی نپال» دارد.

رقص های سنتی و آیینی بخشی از اعتقادات و باور های یک ملت است. رقص شیطان نیز یکی از آیین های کهن مردم کشور سریلانکا و نپال است که با زدن صورتک انجام می شود. برخی از مردم این مناطق بر این باورند که بیماری های گوناگون توسط نیروهای ناشناس ایجاد می گردند و برای درمان آن باید عامل به وجود آمدنش را از بیمار دور کرد. حتی نابسامانی های خانوادگی نیز گاه به همین نیرو ها نسبت داده می شوند. مراسم می تواند به صورت ساده در سطح خانواده یا تشریفاتی در حد اهالی روستا انجام گیرد. اجرا کننده رقص با صورتک و لباس خود را به شکل یک خرس در می آورد. مراسم این رقص گاهی یک روز کامل و گاهی چندین روز طول می کشد. این عروسک نیز با الهام از این سنت کهن ساخته شده و تداعی گر بخشی از آداب و رسوم مردم این سرزمین است.

منبع:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dances_of_Sri_Lanka

برگردان: ویدا محمدی