پیشینه و خاستگاه «دوربین اسلاید»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «دوربین اسلاید» دارد.

View-Master

ویو مستر یا دوربین جهان نما، نام تجاری خط تولید نوع خاصی از دوربین های برجسته نما و حلقه فیلم های آنها است. این حلقه فیلم ها، دیسک های مقوایی نازکی بودند که هفت جفت عکس رنگی سه بعدی بر روی فیلم را در بر می گرفتند. سیستم ویو مستر، ۴ سال پس از اینکه فیلم رنگی کداکروم، استفاده از تصویرهای کوچک و رنگی با کیفیت بالا را عملی کرد، در سال ۱۹۳۹ عرضه شد. جاذبه های توریستی و مشاهدات سفر ها در لیست اولیه حلقه فیلم های در دسترس قرار داشتند که مورد علاقه تمام سنین بودند. در حال حاضر بیشتر حلقه فیلم های ویو مستر برای کودکان در نظر گرفته شده است.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/View-Master

برگردان: ویدا محمدی