پیشینه و خاستگاه «دبیرستان البرز»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «دبیرستان البرز» دارد.

دبیرستان البرز در سال ۱۸۷۳ م./۱۲۵۲ش.، توسط آقای باست (Bassette) و گروهی از مبلغین مذهبی آمریکایی در تهران به عنوان یک مدرسه ابتدایی در حوالی دروازه قزوین تأسیس شد. در سال ۱۸۹۸ میلادی با ورود دکتر ساموئل مارتین جردن به ایران و قرار گرفتن او به عنوان مدیر، مدرسه شاهد تحولی شگرف بود. وی با اصلاحات اساسی در اصول اولیه مدرسه و افزودن دروس دبیرستانی و پیش دانشگاهی توانست در مدت ۴۰ سال حضور خود در ایران، نام نیکی از خود به جای بگذارد. در این زمان دبیرستان البرز به کالج آمریکایی‌ها معروف بود. محل آن نیز در سال ۱۳۰۱ خورشیدی به محل فعلی، در چهارراه کالج، انتقال یافته بود.

منبع:

http://fa.wikipedia.org