پیشینه و خاستگاه «جورچین»

از اشیاء موجود، ۱۵ شیء پیشینه و خاستگاه «جورچین» دارد.

Puzzle

یک پازل چيستان، معما یا جورچینی است براي آزمودن نبوغ و ابتکار كسي كه آن را حل مي كند. در يك پازل ساده، کسی كه سعی در قرار دادن منطقي اجزاء كنار یکدیگر می کند، می خواهد به راه حل مورد نظر برسد. جورچین ها اغلب به عنوان نوعي سرگرمي ساده طرح مي شوند، با اين وجود مي توانند نتيجه مسئله های سخت منطقي و يا رياضي باشند. در چنين مواردي راه حل درست آنها بستگي زیادی به تحقيقات علم رياضي دارد.

راه حل بعضي از جورچین ها ممکن است به الگوهاي شناختي و ایجاد نظمي خاص نیاز داشته باشد، كساني كه توانايي بالايي در تشخیص الگوهای مختلف از دیگر اطلاعات دارند در مقایسه با ديگران بهتر مي توانند اين گونه جورجین ها را حل كنند. جورچین هایی كه  بر پایه  روند جست وجو و كشف  راه حل شان بدست می آید، توسط كساني كه مهارت های استدلال استنتاجی یا قیاسی دارند، سريع تر  حل می شوند.

اولين جورچین جيگسا jigsaw puzzle در حدود سال ۱۷۶۰ میلادی ابداع شد. زمانی كه جان اسپيلس بری John Spilsbury حکاک بريتانيایی و کسی که نقشه ها را بر روی سطوح مختلف حکاکی می کرد نقشه جهان را بر روی يك قطعه چوب گذاشت و سپس هر يك از كشورها را با اره روی چوب برش داد. اسپيلس بری از چيزی كه ساخته بود برای تدريس درس جغرافيا بهره برد.
بعد از فراگیرتر شدن این نوع جورچین نیز، استفاده از آن برای تدریس جغرافیا به عنوان كاربرد اصلي اش تا حدود سال ۱۸۲۰میلادی باقی ماند. اوايل قرن بيستم، مسئولان مجلات و روزنامه ها پی بردند كه با چاپ جورچین های رقابت محور همچون جدول ها، معما ها و چیستان می توانند به فروش روزانه بيشتری دست  یابند.

جورچین ها علاوه بر انواعی که تصویرشان در زیر آمده، جورچین حروف (کامل کردن تصویر یک حرف)، جورچین اعداد (معمای اعداد)، جورچین اشكال و چيستان را نیز در بر می گیرند.
 

منبع:

http://en.wikipedia.org

برگردان: ساسان میردشتی