پیشینه و خاستگاه «توپ و لیوان»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «توپ و لیوان» دارد.

Ball Cup

این اسباب بازی چوبی در شکل های متفاوت از قرن ۱۷ در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و امریکا رواج داشته است، که شامل یک توپ و یک لیوان بود که با نخ بهم متصل می شدند. در ایران توپ و لیوان با حلبی ساخته می شد. تاریخچه تغییر جنس این اسباب بازی در ایران بازمی گردد به رقابت دو کارخانه نوشابه سازی کوکاکولا و پپسی برای جلب مشتری. کارخانه کوکاکولا برای بالا بردن میزان فروش خود این اسباب بازی را با پلاستیک درست کرد. افرادی که می توانستند ۱۰-۲۰ مرتبه توپ را یک ضرب داخل لیوان بیندازند جایزه ای از طرف کارخانه دریافت می کردند. استقبال کودکان و نوجوانان از این اسباب بازی با شکل و جنسیت جدید ارایه شده از طرف کارخانه کوکاکولا منجر به حذف نمونه حلبی و جایگزین شدن نمونه پلاستیکی به جای آن شد. این اسباب بازی که زردشت هوش ور در کارهای خود آن را با نام "بنداز تو لیوان" ثبت کرده است بازی است فردی که نیاز به سرعت عمل و تمرکز دارد.