پیشینه و خاستگاه «تنیس روی میز»

از اشیاء موجود، ۵ شیء پیشینه و خاستگاه «تنیس روی میز» دارد.

Table tennis

تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن مشارکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره‌گیری از آن به توپ ضربه می‌زند. در وسط میز یک تور قرار دارد و برخورد توپ با آن تابع قوانین خاصی است. توپ در این ورزش سبک (سفید یا نارنجی رنگ) و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است. فواید تنیس روی میز این است که در موقع بازی کردن تنیس روی میز تمام اجزای بدن درحال حرکت هستند : دست ، پا ، انگشتان دست ، سر ، چشم و اندام درحال حرکت هستند این بازی باعث می‌شود که تحرک شما بسیار زیاد شود و دو نیمکره ی مغز به‌طور هم‌زمان با هم کار کنند و همچنین مخچه را تقویت می‌کند.

خاستگاه این بازی بریتانیا است که در سال های ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقهٔ بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها ترجیح می‌دادند تا به جای آنکه در زیر آفتاب تنیس بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد، پس تنیس روی میز را ساختند. در برخی کشورهای انگلیسی زبان، دانشگاه ها و مدارس و مراکز ورزشی از بکار بردن واژهء پینگ پنگ برای این رشتهء ورزشی منع شده اند و بجای آن باید از تنیس روی میز استفاده کنند. دلیل آن هم لفظ واژهء پینگ پنگ است که در گذشته برای تمسخر و یا تحقیر ساکنان شرق آسیا استفاده می شده است و دارای بار نژادپرستی است. همچنین گفته می شود که تنیس روی میز نام ورزش است ولی پینگ پنگ نام یک برند آمریکایی است که در سال ۱۹۰۱ ثبت شده و در وبسایت خود نیز به تفاوت تعریف تنیس روی میز و پینگ پنگ پرداخته است.

منبع

fa.wikipedia.org/wiki