پیشینه و خاستگاه «بینگو»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «بینگو» دارد.

بینگو Bingo بازی فکر است که از سال های ۱۵۰۰ میلادی در ایتالیا آغاز شد. این بازی که شبیه بازی لوتو است در سال های ۱۷۰۰میلادی به فرانسه، بریتانیا، و دیگر بخش های اروپا رفت. بازیکنان اعدادی را که به صورت رندومی توسط فردی خوانده می شد روی کارت های خود علامت می زدند. برنده نخستین کسی است که تمام اعداد روی کارت او علامت خورده باشد. اصل بازی بینگو شبیه بازی لوتو(قرعه کشی) ایتالیایی است، Il Gioco del Lotto d'Italia. لوتو در فرانسه به عنوان یک بازی اشرافی شناخته می شد که نوعی قماربازی نیز بود. در قرن ۱۹ در آلمان از این بازی به عنوان ابزار آموزشی برای تدریس جدول ضرب به کودکان، تلفظ حروف، و حتی درس تاریخ مورد استفاده قرار می گرفت.

 

منبع: en.wikipedia.org